Fotografia ma fascinuje mnoho rokov. Umožňuje zachytiť a uchovať to, čo čas neodvratne odnáša do zabudnutia. Fotografia vracia spomienky na prežité udalosti, zachytáva krásu okolo nás, ktorú často prehliadame. Je pre mňa potešením túto krásu a spomienky pre vás zachytiť a vo forme fotografie uchovať do budúcna.