Grafika & tlač

KOMPLEXNÉ REKLAMNÉ RIEŠENIA PRE KAŽDÉHO

Spracujeme Vaše podklady a vytvoríme grafický návrh podľa Vašich predstáv. Navrhneme pre Vás vizitku, pozvánku, oznámenie, vytvoríme grafický dizajn a spracujeme Váš katalóg, leták, plagát, tabuľu, banner.

Pripravíme dizajn pre webowé stránky, navrhneme reklamnú kampaň.


– oznámenia
( Svadba, narodeniny, stužková)
– pozvánky
– menovky
– etikety
– menu
– zasadací poriadok  


– vizitky
– letáky
– plagáty
– katalóg
– darčeky
– kalendáre 


– bannery
– hlavičkové papiere
– nálepky
– reklamné tabule
– jedálne lístky
– grafika pre gravírovanie